Bijlage 1: MIP / MOP

MIP/MOP Bedrijfsvoering

MIP/MOP Bedrijfsvoering

MIP Software

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Presto FIN en CONTROL

    -  

-   

1.790

           -

      -  

          -  

            -  

1.790

       -

      -  

Business Intelligence Tool

295

        -  

       -  

           -

295

        -  

        -  

    -  

    -

295

HRM Systeem (Personeelsinformatie + salarissysteem)

1.030

    -  

   -  

        -

50

980

      -  

      -  

   -

50

Facilitair Management Informatie Systeem

472

      -  

          -  

             -

472

       -  

            -  

   -  

      -

472

Document Management Systeem 

830

         -  

        -  

             -

100

730

 -  

   -  

     -

100

Website Internet en Extranet Provincie Utrecht

800

         -  

        -  

       -

80

720

 -  

    -  

     -

80

Service Management Systeem

      -

50

455

       -

       -  

-  

50

455

       -

         -  

E-Provincie

1.635

1.200

          -  

        -

355

1.280

1.200

     -  

    -

355

Subtotaal indicatieve kostenraming:

5.062

1.250

2.245

0

1.352

3.710

1.250

2.245

0

1.352

Risico opslag programma (10%)

506

125

225

0

135

371

125

225

0

135

Eindtotaal

5.568

1.375

2.470

0

1.487

4.081

1.375

2.470

0

1.487

-

MIP ICT

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Werkplek laptops

       -  

          -  

          -  

1.601

        -  

          -  

            -  

       -  

1.601

          - 

Werkplek Applicaties

            -  

         -  

         -  

375

  -  

           -  

           -  

        -  

375

    - 

Subtotaal indicatieve kostenraming:

0

0

0

1.976

0

0

0

0

1.976

0

Risico opslag programma (5%) & VAT kosten (10%)

       -  

       -  

       -  

296

       -  

       -  

       -  

       -  

296

-

Eindtotaal

-

           -

      - 

2.272

-

           - 

         - 

          - 

2.272

     - 

-

MIP Provinciehuis

  2019 

  2020 

  2021 

  2022 

  2023 

  2024 

  2025 

  2026 

  2027 

2028 

Binnenwandopeningen

             175

       -    

          -    

         -    

        -    

         -    

         -    

          -    

        -    

       -    

Buitenwandopeningen

             407

            -    

          -    

         -    

         -    

          -    

         -    

        -    

       -    

       -    

Centrale elektronische voorzieningen 

          1.000

       -    

    -    

         -    

  -    

           -    

          -    

    -    

 -    

      -    

Communicatie

             197

              -  

           239

              -  

           197

              -  

              -  

           239

              -  

           197

Losse Gebruikersinventaris

             120

           459

        1.277

          -    

        -    

   -    

     -    

         -    

     -    

Regeling Klimaat en Sanitair

     -    

        2.200

     -    

    -    

     -    

     -    

    -    

     -    

     -    

    -    

Transport

             250

           800

     -    

     -    

     -    

     -    

     -    

     -    

    -    

       -    

Eindtotaal

          2.149

        3.459

           239

        1.277

           197

              -  

              -  

           239

              -  

           197

-

MOP Facilitair

  2019 

  2020 

  2021 

  2022 

  2023 

  2024 

  2025 

  2026 

  2027 

  2028 

Provinciehuis

          1.718

        1.071

           478

           168

           126

           158

           299

           101

           472

           682

Paushuize

               53

             43

             27

             42

               8

 - 

               7

             27

           124

               9

De Meern

               19

               6

             59

             22

             56

               1

             33

               1

             18

             77

Huis ter Heide

               11

             37

             19

             16

               6

               7

           106

               9

             10

             12

Eindtotaal

          1.801

        1.157

           583

           248

           196

           166

           445

           138

           624

           780

MIP Mobiliteit

Vervanging en uitbreidingsinvesteringen wegen en vaarwegen

omschrijving project

Toegekend krediet (bruto)

Bijdragen derden

t/m 2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024-2028

N198 BRAVO 3 A12 Aansluiting Woerden - Waarder 

42.963

20.128

42.821

-151

                 -  

                 -  

                 -  

                -  

                     -  

N204 IJsselveld-aansluiting A12 (corridor incl. Van Rietlaan) 

3.673

273

2.828

845

-

-

-

-

N204 Rotonde Blokland 

-

-

-

-

N210 Geluidsscherm N210

3.500

-

2.000

500

             500

             500

-

-

-

N212 Trajectaanpak

3.903

-

2.087

1.816

-

-

-

-

N221 Maatregelen Baarn 

140

-

-

140

-

-

-

-

-

N224 Trajectaanpak Renswoude

2.970

-

47

1.600

          1.323

-

-

-

-

N225 Bypass rotonde N225-N226 De Donderberg 

514

319

15

             180

-

-

-

-

N226 Traverse Leusden

3.001

191

2.603

398

-

-

-

-

-

N226 Faunapassage

4.000

-

13

500

          1.500

          1.987

-

-

-

N226 Schutterhoeflaan

2.352

-

1.645

707

-

-

-

-

-

N226 Spoortunnel Maarsbergen

51.600

30.876

2.872

800

          1.300

          1.750

          3.250

       10.750

            30.878

N227 Faunapassage

4.500

-

3.290

1.210

-

-

-

-

-

N229 Bermverharding Bunnik

615

-

-

615

-

-

-

-

-

N233 Rondweg-oost Veenendaal

59.000

8.750

-

500

             500

             500

             500

             500

            56.500

N233 Tidal flow Rijnbrug (on hold)

95.560

51.750

2.408

500

             600

          6.100

          6.300

       32.500

            47.152

N237 Fietspad Mc Donalds Noord/Zuid

114

-

-40

154

-

-

-

-

-

N237 Fietstunnel De Bilt

3.611

-

213

3.398

-

-

-

-

-

N402 Rotonde Slootdijk

2.792

-

285

900

          1.300

             307

-

-

-

N405 Maatregelen Kamerik

337

-

0

337

-

-

-

-

-

N409 Verkeersveiligheids- en fietsmaatregelen 

177

-

7

170

-

-

-

-

-

N410 Achterdijk

888

-

9

879

-

-

-

-

-

N411 Verkeersonveiligheid Bunnik 

5.199

-

-

3.587

          1.612

-

-

-

-

N417 Trajectaanpak

1.060

-

10

365

             685

-

-

-

-

Provinciaals verkeermodel

350

-

111

239

-

-

-

-

-

Bruto investeringen realisatiefase wegen en vaarwegen ten laste van kapitaallasten

292.819

111.968

63.528

20.024

9.500

11.144

10.050

43.750

134.530

Netto investeringen ten laste van kapitaallasten

180.851

Vervangingsinvesteringen Wegen

o.b.v. afschr termijn.

Totaal

2019

2020

2021

2022

2023

2024
-2028

2029-
2048

Kunstwerken

30

20.596

112

38

241

165

165

825

19.050

Verharding

30

102.580

2.912

3.988

1.180

3.500

3.500

17.500

70.000

Vaarwegen

30

7.796

258

258

260

260

260

1.300

5.200

Wegmeubilair

5

5.452

550

1.274

-

-

-

-

1.824

Totaal

134.620

3.832

5.558

1.681

3.925

3.925

19.625

96.074

Netto investeringen ten laste van kapitaallasten

134.620

Uitbreidingsinvesteringen OV

Omschrijving project

Toegekend krediet (bruto)

Bijdragen derden

t/m2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024-
2028

Uithoflijn Infra

321.300*

281.300*

311.733

9.567

-

-

-

-

-

Uithoflijn materieel

74.800

50.861

23.939

-

-

-

-

-

Nieuwe Tramremise

52.000

20.000

37.465

14.535

-

-

-

-

-

Busremise

29.800

-

         1.494

   19.000

9.306

-

-

-

-

Extra krediet Uithoflijn

Uithoflijn-meerkosten

59.000

24.100

-

59.000

-

-

-

-

-

Voorbereiding Beheer en Exploitatie Uithoflijn

20.000

-

10.552

9.448

-

-

-

-

-

Nieuwe Tramremise

10.000

1.200

-

10.000

-

-

-

-

-

Risicoreservering

13.700

-

-

13.700

-

-

-

-

-

Bruto investeringen realisatiefase openbaar vervoer ten laste van kapitaallasten

580.600

326.600

412.105

159.189

9.306

0

0

0

0

Netto investeringen ten laste van kapitaallasten

259.000

* In het krediet van de Uithoflijn Infra is een bijdrage opgenomen van € 20,0 mln. voor de nieuwe Tramremise. Dit gedeelte is incl. de dekking bijdrage van derden overgeheveld naar het krediet van de Nieuwe Tramremise.

Vervangingsinvesteringen OV 

Omschrijving project

Bruto toegekend krediet

Bijdragen derden

t/m 2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024-2028

Overwegbeveiliging

12.000

6.208

5.792

-

-

-

-

3.090

Overwegen

-

-

-

-

-

-

-

-

1.038

Vernieuwde Regionale Tramlijn **

141.200

-

38.972

21.000

76.987

         4.300

-

-

-

VRT extra krediet

17.289

-

-

-

       17.289

-

-

-

-

OV-knooppunt 'Nieuwegein City' **

7.000

-

-

-

-

                -  

       3.500

     3.500

-

Camera's/TFT schermen in Tram

1.220

320

427

793

-

-

-

-

-

Distributiesysteem

6.302

-

6.271

31

-

-

-

-

-

Verkoopapparatuur OV winkeliers

700

-

-

700

-

-

-

-

-

DRIS haltes (Tram/Bus + centrale systeem)

8.800

3.435 

2.265

6.535

-

-

-

-

-

Netto investeringen realisatiefase openbaar vervoer ten laste van kapitaallasten

342.711

                         3.755

       54.143

       34.851

       94.276

         4.300

       3.500

     3.500

       4.128

Netto investeringen ten laste van kapitaallasten

338.956

** Vanuit het krediet VRT wordt € 4,3 mln. gebruikt voor het OV-knooppunt Nieuwegein City

ga terug