6. Cultuur en erfgoed

Nieuwe ontwikkelingen

Bevrijdingsfestival (lasten € 50.000)
Jaarlijks wordt, door middel van de feestelijkheden op de dag van de nationale bevrijding op 5 mei, de Bevrijding gevierd. Een van de feestelijkheden is het bevrijdingsfestival dat inhoudelijk aansluit bij de actuele thema's van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In de provincie Utrecht wordt het festival door de stichting Bevrijdingsfestival Utrecht (BFU) georganiseerd. Het festival is van maatschappelijke betekenis doordat het de aandacht vestigt op het belang van leven in vrijheid, bestrijding van discriminatie, respect voor mensenrechten en de betekenis van de pluriforme samenleving. Het festival richt zich op alle doelgroepen en lagen van de bevolking en is om deze reden dan ook gratis toegankelijk.

Hoewel de laatste edities van het festival zowel inhoudelijk als zakelijk succesvol waren, blijft het festival financieel kwetsbaar en (bestuurlijk) risicovol. Naast het feit dat het een buitenfestival is en daarmee sterk weersafhankelijk, zijn de beveiligingskosten de afgelopen jaren substantieel gestegen vanwege een landelijk hoger beveiligingsregime. De subsidiebijdrage bevindt zich echter al jaren op eenzelfde niveau. De totale overheidsbijdrage was in 2018 nog geen 30% waardoor het festival sterk afhankelijk is van horeca inkomsten.
GS heeft besloten de bijdrage voor 2019 incidenteel met € 50.000 te verhogen ten laste van de post Onvoorzien. Onder meer op basis van een benchmark van landelijke bevrijdingsfestivals wordt nu voorgesteld om de bijdrage aan het BFU vanaf 2020 structureel te verhogen met € 50.000 tot een bedrag van € 84.000.
Ook de gemeente Utrecht is voornemens de in 2019 incidentele verhoging van € 50.000 structureel te maken. Met deze (voorgenomen) verhogingen komt BFU op een totale overheidsbijdrage van € 234.000 op een begroting van € 650.000, daarmee is circa 35% gedekt d.m.v. subsidies, wat in lijn is met de bevrijdingsfestivals van vergelijkbare omvang.

Nieuwe investeringen

Binnen dit programma vinden geen nieuwe investeringen plaats.

ga terug