Bestuurlijke ontwikkelingen

Vijfheerenlanden

In de Voorjaarsnota 2019 zijn de actuele ontwikkelingen ook geschetst met betrekking tot Vijfheerenlanden. In februari 2019 is PS met het statenvoorstel PS2019BEM06 en een aanvullend memorandum nader geïnformeerd over de ontwikkelingen van de overdracht rechten en verplichtingen Vijfheerenlanden.
Ten aanzien van de voortgang is de actuele situatie:
Voor de financiële afwikkeling van de herindeling Vijfheerenlanden zijn de navolgende dossiers van belang:

  • Het advies Herindeling Vijfheerenlanden en het provinciefonds van G. Jansen in opdracht van het IPO over de aanpassing van de uitkering uit het provinciefonds aan Zuid-Holland en Utrecht.
  • De financiële verrekening tussen Zuid-Holland en Utrecht op basis van het Overdrachtsdocument rechten en verplichtingen op grond van artikel 51, Wet algemene regels herindeling (arhi).
  • De begeleidingscommissie Vijfheerenlanden heeft op 4 maart 2019 het financieel arrangement Vijfheerenlanden vastgesteld.

De provincie Zuid-Holland neemt in mei een besluit over de financiële verrekening en het advies van G. Jansen. Vervolgens worden wij per brief geïnformeerd over hun besluit en de totale financiële verrekening. De uitkomst was bij het opstellen van deze Voorjaarsnota nog niet beschikbaar.
Wij zullen u de komende periode informeren over de voortgang van de financiële verrekening met Zuid-Holland.
Aangegeven is dat er een geraamd tekort is in de dekking van de kosten.

Het geraamd tekort is opgenomen in het totaalbeeld Kadernota 2020-2023 in het hoofdstuk Totaalbeeld Kadernota 2020.