Ontwikkelingen Begroting 2020

Beleidsdocumenten

In de programma's wordt een onderdeel toegevoegd waarin de belangrijkste door PS vastgestelde  beleidsdocumenten worden genoemd die relevant zijn voor de gevormde beleidsdoelen. Een digitale verwijzing wordt opgenomen.