Ontwikkelingen Begroting 2020

Doelenboom

De doelenboom is de basis voor de beleidsdoelen in de programma's. De schematische weergave van de doelenboom zal in ieder programma worden opgenomen zodat de relatie met het programmadoel en de meerjarendoelen duidelijker wordt. In de begroting 2019 was de doelenboom een bijlage.