Ontwikkelingen Begroting 2020

Indicatoren

Indicatoren per beleidsdoel
Het verder ontwikkelen van indicatoren is meerjarig verbeterpunt. In de begroting zullen de huidige en eventuele nieuwe indicatoren bij het betreffende beleidsdoel worden opgenomen.