Ontwikkelingen Begroting 2020

Meerjarig verloop reserves

In ieder programma is onder "wat mag dat kosten" een tabel met de lasten en baten en de meerjarige inzet van bestemmingsreserves. Om het meerjarenverloop van de reserves duidelijker te laten zien worden de cijfers van de reserves ook grafisch weergegeven.